Tigris directie

Onze roadmap

Onze visie. De vijf roadmap pijlers voor jouw succes.

De manier waarop we als maatschappij met werk omgaan verandert volop. Ontwikkelingen
gaan steeds sneller. Zaken als flexibilisering en automatisering hebben steeds meer impact.

Waar verandering is, zijn kansen. Waar kansen zijn, is de mogelijkheid voor succes.

Dat succes moet je wel afdwingen. En dat begint bij het signaleren van de kansen die de
huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt je bieden.

Wij geloven dan ook dat dé sleutel voor jouw en ons succes het hebben van een heldere
visie op de toekomst van de arbeidsmarkt is.

Alleen door een kristalheldere visie op de toekomst kunnen wij kansen snel signaleren én
faciliteren binnen het Tigris-platform, zodat jij en wij daar volop van profiteren en zo vooruit
kunnen lopen op anderen.

Naast het ontwikkelen van het Tigris platform zelf, besteden we dan ook continue aandacht
aan het scherpstellen van onze visie. Vervolgens toetsen we alle updates aan het Tigrisplatform aan deze visie, zodat deze altijd op elkaar voortbouwen en bijdragen het succes van
alle stakeholders in de arbeidsmarkt. Of je nu kandidaat, of flexorganisatie bent.

Kortom, een keuze voor Tigris is niet alleen een keuze die je door slimme automatisering
direct helpt aan meer efficiëntie en mogelijkheden, maar ook een keuze voor je succes in de
toekomst. Daarmee onderscheiden we ons van andere aanbieders en maken we onze slogan
ook echt waar. Tigris: Moving you beyond matching.

Om onze visie zo concreet mogelijk te maken, hebben we ‘m uitgewerkt in vijf pijlers die
samen onze roadmap vormen. We nemen ze hieronder met je door.

De echte rijkdom van data ontsluiten

De dagelijkse datastroom binnen het Tigris-platform groeit dagelijks. De data van al die
vacatures, werkgevers, kandidaten en sollicitaties is uiteraard belangrijk om aan de slag te
kunnen met Tigris. Maar daar bovenop vormen deze enorme datastromen samen ook een
unieke kennisbron, waarmee het Tigris-platform als geen ander in staat is trends te duiden
en je zo te voorzien van nieuwe inzichten. Inzichten die anders verborgen zou blijven.

Samenwerken is vermenigvuldigen

Tigris is een hub, waarop alle stakeholders binnen de arbeidsmarkt samen komen. Dat biedt volop kansen voor samenwerking. Wij geloven dat je samen altijd sterker staat, dus willen je zoveel mogelijk tools bieden om waardevolle samenwerkingen aan te gaan.

Zo geven we flexorganisaties de kans om hun data van beschikbare kandidaten met elkaar te delen. Op die manier kan bij het invullen van een vacature niet alleen gezocht worden
binnen de eigen kandidaten poule, maar ook daarbuiten. Dat vergroot de kans op een goede
match aanzienlijk, waar alle betrokkenen direct profijt van hebben. Een echte win-win dus.

Uiteraard bepaal je als flexorganisatie zelf of je hieraan mee wilt doen en faciliteren we
passende vergoedingsstructuren, zodat écht alle betrokkenen profiteren.

De mens boven de data

Als mens zijn we meer dan een CV. Veel meer. Een goede match wordt niet alleen bepaald
door opleiding en ervaring, maar juist ook door drijfveren, talent en persoonlijkheid.

Lees meer

Gelijkwaardig initiatief voor alle stakeholders

Tot vandaag de dag zijn het vooral de flexorganisaties die het initiatief nemen op de
arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door vacatures te plaatsen, waarop kandidaten vervolgens
kunnen reageren.

Optimaliseren van werkgeluk

Werk vormt een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. De mate waarin we gelukkig zijn op
en met ons werk, heeft dan ook grote invloed op ons levensgeluk.